Spiritualiteit

Social Share

Inleiding

 

Pelgrimeren naar Santiago heeft vele aspecten en motieven. Voor de één is het een sportieve prestatie, voor de ander een ontspannen en niet te dure vakantie, en voor een derde is het misschien een belangrijke mijlpaal die een nieuwe fase in haar of zijn leven markeert.

 

 

De werkgroep
 
De werkgroep heeft als thema spiritualiteit. Dat is een complex concept en geen synoniem voor religie.
Een handig overzicht voor ons thema zijn de vier domeinen van welzijn van de auteurs Fisher, Francis en Johnson in 2000:
 • Het persoonlijke domein:
  gericht op 'self' (betekenis, doel, waarden in het leven), gericht op bewustzijn van zelf, identiteit en waarde;
 • Het gemeenschappelijk domein:
  gericht op interpersoonlijke relaties tussen jezelf en anderen gebaseerd op moraal en cultuur;
 • Het omgevings domein:
  gericht op zorg en voeding van de natuurlijke omgeving gebaseerd op een gevoel van 'awe' (sublimiteit), verwondering en verbinding met de omgeving;
 • Het transcendentale domein:
  gericht op een relatie van het zelf met 'iets of iemand boven het menselijke niveau'.

Een belangrijk element is de ervaring van de pelgrim, de verhalen die hij of zij maakt en de betekenis die de ervaring daarmee krijgt. Die ervaring kan een beleving op de camino zijn maar ook een ervaring die grote indruk maakte en misschien nog steeds nawerkt.
Deze ervaringen kunnen een beginnende pelgrim op weg helpen of een inspiratie zijn voor alle pelgrims.

De ervaringen zijn dan ook een belangrijk element bij de werkzaamheden van de werkgroep.

'De weg naar binnen' is daarbij een mooie metafoor.

 
De Werkgroep Spiritualiteit wil leden van het Genootschap een platform bieden om hun spirituele ervaringen tijdens de Pelgrimstocht met anderen te delen. Ook met nog startende pelgrims.
 
We geven vaak workshops op de voor- en najaarsbijeenkomsten van het NGSJ en publiceren berichten. Soms werken we samen met de werkgroep Geschiedenis en Cultuur aan lezingencycli of maken we bijvoorbeeld verdiepingsmateriaal bij een film.
 
Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de werkgroep bezoek dan een van onze Workshops op de landelijke bijeenkomsten of neem contact op met de Werkgroep via onderstaande link.
 

Leden Werkgroep:
 

Alex Hartman Kok (voorzitter)

Daan Wijers

Anne-Marie Reimert

Johanna Kroon
 

Monique Walrave is de link

met het bestuur.

 

Activiteiten:

Onderzoeken,

ontsluiten,

informeren,

presenteren,

faciliteren, ..
van spiritualiteit

van de pelgrim.

 

Geïnteresseerd? Suggesties? Meedoen?

De werkgroep is er uitdrukkelijk ook voor de regio’s en collega werkgroepen. Neem daarom voor vragen en suggesties contact met ons op!