Lidmaatschap

Social Share

Bedragen Lidmaatschap

Voor 2020* zijn de volgende bedragen vastgesteld in de algemene ledenvergadering:

 • contributie gewoon lid:       € 24,00
 • contributie inwonend lid:    € 15,00 (een inwonend lidmaatschap kan alleen worden aangegaan als er een gewoon lid op hetzelfde adres is aangemeld.)

* In de ledenvergadering van 9 november 2019 is vastgesteld dat de contributie voor 2020 onveranderd blijft.

 

IEDER NIEUW LID ONTVANGT EEN PELGRIMSPAS IN HET WELKOMSTPAKKET.

 

Aanvraag lidmaatschap

 • Met het invullen van alle (verplichte) gegevens op het web-formulier en het elektronisch opsturen daarvan, vraagt u het lidmaatschap aan van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, hierna te noemen Het Genootschap.
 • Door het versturen bent u voorlopig lid van Het Genootschap en kunt u direct een bestelling plaatsen in de webwinkel. Binnen enkele werkdagen wordt uw lidmaatschap met een e-mail bevestigd en kunt u gebruik maken van alle faciliteiten van Het Genootschap.
  Gebruikers van een gmail e-mailadres let op: de bevestigingsmail wordt door gmail nogal eens aangezien voor spam. Kijk dus niet alleen in uw postvak IN maar ook de SPAM box.
 • Met het elektronisch versturen van de aanvraag voor het lidmaatschap gaat u akkoord met directe betaling via IDeal (en met automatische incasso tot wederopzegging) van de contributie.
 • De contributie is inclusief een abonnement op de Jacobsstaf.
 • De vrijwilligers van de ledenservice versturen iedere eerste werkdag van de week het welkomstpakket. Houdt u daarom rekening met een levertijd die kan oplopen tot 10 dagen.
 • Inwonende leden op het adres van een betalend lid betalen een gereduceerde contributie. Zij krijgen geen Jacobsstaf toegezonden.
 • Inwonende jongeren tot 18 jaar betalen geen contributie als hun ouder(s) of verzorger(s) lid van Het Genootschap is/zijn. Zij krijgen geen Jacobsstaf toegezonden. Zij dienen wel als lid aangemeld te worden.
 • Voor het aanmelden van een inwonend lid volgt u dezelfde procedure als voor uw eigen aanmelding. Het programma achter het inschrijfformulier verifieert altijd de adresgegevens (postcode en huisnummer). De nieuwe inschrijving zal direct als die voor een inwonend lid worden bestempeld indien op het betreffende adres al iemand is ingeschreven als lid. In het bevestigingsbericht zal dat worden gemeld.
  ALS VLAK TEVOREN EEN 'HOOFDLID' IS AANGEMELD MOET U DE BEVESTIGINGS-E-MAIL DAARVAN AFWACHTEN ALVORENS HET INWONEND LID AAN TE MELDEN!!

  Als het programma zich "vergist" en de huisgenoot toch als gewoon lid wordt ingeschreven dan verzoeken we u dit te melden aan de ledenadministratie.

 • De contributie kan jaarlijks worden aangepast. Wijzigingen van de contributie worden aan de ledenvergadering van november ter goedkeuring voorgelegd.
 • De automatische incasso van de lidmaatschapsgelden wordt jaarlijks aan het begin van het nieuwe jaar gedaan.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van een jaar. Indien een nieuw lid zich aanmeldt in de loop van een kalenderjaar, geldt de aanmelding voor dat kalenderjaar en heeft het lid recht op toezending van alle in dat jaar uitgebrachte edities van de Jacobsstaf.
 • Als u zich aanmeldt na 1 november gaat het lidmaatschap in op 1 januari volgend op het jaar van aanmelding. U betaalt bij uw inschrijving de verschuldigde contributie over het komende kalenderjaar; zie ook hierboven onder Bedragen Lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap

 • Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 31 december te geschieden via de website.
  Voor het opzeggen gaat u als volgt te werk:
  Klik op "Mijn profiel" en daarna op de tab "lidmaatschap". Klik daarna op "klik hier om uw lidmaatschap te beëindigen".
  De opzegging gaat in per einde van het lopende jaar. Er bestaat geen recht op restitutie van contributie over het lopende jaar.
  Mocht u geen post meer willen ontvangen van het Genootschap dan moet u dat rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie.
 • Opzegging van het lidmaatschap kunt u ook doorgeven aan ledenadministratie@santiago.nl.
 • Als u tijdens het eerste jaar van uw lidmaatschap opzegt, gaat de opzegging in aan het eind van dat jaar. U moet dan voor 31 december opzeggen en u heeft geen recht op terugbetaling van (een deel van) de contributie over het eerste jaar. 
 • Na de opzegging zendt Het Genootschap u hiervan een bevestiging. Als u deze bevestiging niet binnen twee weken ontvangt, dient u contact op te nemen met ledenadministratie@santiago.nl

 

Leden ontvangen:

 • De Jacobsstaf (4x per jaar), een uitgave van Het Genootschap met (verdiepende) informatie betreffende het pelgrimeren naar Santiago
 • De Ultreia, de maandelijkse digitale nieuwsbrief
 • Toegang binnen de website tot
  • hun persoonlijke gegevens
  • de webwinkel
  • de forumpagina
  • het plaatsen van foto’s genomen langs de wegen naar Santiago
  • het aanleveren van foto's en films
  • het plaatsen van een link voor een weblog
  • het plaatsen van een "zoekertje"
 • De pelgrimspas tegen betaling. De eerste pas is gratis. Een volgende pas kan, na inloggen, besteld worden via de winkel op deze website (zie grijze balk)
 • Het recht op een vermelding in het Compostelaregister. Na het voltooien van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela kunt u zich opgeven voor opname in het Compostelaregister

 

De pelgrimspas

 • Bij aanmelding als (inwonend) lid krijgt u automatisch een gratis pelgrimspas toegestuurd als de daarvoor gevraagde gegevens zijn ingevuld op het (web) aanmeldingsformulier. Later kunt u bij een volgende tocht een pelgrimspas aanschaffen via het bestelformulier in de webwinkel.
 • De pelgrimspas is een persoonlijk document dat op de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela toegang geeft tot de pelgrimsherbergen (refugio’s)
 • De pelgrimspas van Het Genootschap wordt alleen aan leden verstrekt. Indien een nieuwe pas gewenst is kan deze worden besteld via de winkel op de website (zie grijze balk). U moet wel ingelogd zijn.