Huiskamer van de Lage Landen in Santiago

Social Share


 

Huiskamer van de Lage Landen in Santiago

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgeschiedenis

In 2013 besloot het Nederlands Genootschap Sint Jacob (NGSJ) om een ruimte in Santiago de Compostela in te richten voor de ontvangst van pelgrims. Dat idee kwam van pelgrims, die bij het NGSJ hadden laten weten dat zij bij aankomst in Santiago graag hun verhaal en ervaringen met landgenoten wilden delen, in hun moedertaal. Het bestuur van het NGSJ speelde hierop in en formeerde een werkgroep. De Huiskamer van de Lage Landen was geboren!

 

Via een oproep onder onze leden werden vrijwilligers gevonden die zich twee weken wilden inzetten om pas aangekomen pelgrims te ontvangen. Na evaluatie in oktober 2013 bleek dat de Huiskamer duidelijk in een behoefte voorzag.

 

De Huiskamer in Santiago was op verschillende adressen gehuisvest. De laatste drie jaren steeds bij het Pelgrimsbureau. Met de verhuizing van het Pelgrimsbureau in 2016 naar een nieuw onderkomen in Rúa Carretas 33, is de Huiskamer meeverhuisd.

In 2016 is begonnen met het renoveren van ruimtes op de eerste verdieping van het Pelgrimsbureau, om daar ‘Huiskamers’ van verschillende nationaliteiten onder te brengen.

In 2017 is ook de Huiskamer van de Lage Landen in een van die prachtige ruimtes ondergebracht.

 

Wil je lezen over de ervaringen van de gastvrouwen en -heren in de Huiskamer, lees dan ons
Libro d’Oro 2019.

 

Ook in 2020 staan onze vrijwilligers weer paraat om Nederlandssprekende pelgrims te verwelkomen. Uiteraard zijn pelgrims van elke nationaliteit welkom in de Huiskamer.


Taak vrijwilligers
De taak van de gastheer en gastvrouw is Nederlandse en Vlaamse pelgrims gastvrij te ontvangen en ze een luisterend oor te bieden. De mensen in de Huiskamer staan, waar nodig de pelgrim bij. De Huiskamer is een mooi rustpunt waar de pelgrim weer op verhaal kan komen. Zo krijgt de aankomst in Santiago een eigen plek in de beleving van pelgrimeren.

 

Wie kan er vrijwilliger zijn

 

Om als vrijwilliger in de Huiskamer werkzaam te kunnen zijn, is een aantal criteria vastgesteld:

·       Lid zijn van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (of van het Vlaams of Waals

        Genootschap). Dit in verband met een aansprakelijkheidsverzekering

·       Als pelgrim in Santiago zijn aangekomen.

·       Bijwonen van de introductiedag in Nederland is verplicht voor aspirant-hospitaleros, ook

        al bent u eerder vrijwilliger geweest in de Huiskamer. Indien het niet mogelijk is om de

        Introductie dag bij te wonen, om wat voor reden dan ook, verzetten wij het gastheer-/

        gastvrouw schap naar een volgend seizoen.

·       Uitstralen van hartelijkheid, gastvrijheid en betrokkenheid bij de pelgrim.

·       Vermogen tot luisteren; laat de pelgrim aan het woord.

·       Flexibel zijn en kunnen inspelen op onverwachte situaties.

·       Teamspeler zijn.

·       Praktisch inzicht en fysiek in staat om de werkzaamheden te verrichten

·       Regels durven stellen en ze ook handhaven

·       Wenselijk om een andere taal te spreken: Engels of Spaans

·       Goede samenwerking nastreven met de lokale organisatoren.

·       De uiteindelijke plaatsing is een beslissing van de werkgroep.

 

De schoonmaak van het appartement, het wassen van beddengoed en linnen en het opruimen van de Huiskamer worden door de gastheren/vrouwen gedaan. De schoonmaak van de Huiskamer wordt door een medewerker van het Pelgrimsbureau uitgevoerd.

 

Het werk als vrijwilliger is niet gemakkelijk. Het is vaak hard werken en zeker geen vakantie, maar het is interessant en dankbaar werk. De contacten met de pelgrims zijn altijd weer boeiend.

 

Huisvesting
Huisvesting in Santiago, in een appartement op tien minuten loopafstand van de Huiskamer, voor de gastheren en gastvrouwen is voor rekening van het NGSJ. Verblijfskosten als eten/drinken en vervoer worden door de gastheren en gastvrouwen zelf gedragen. Deze kosten zijn als gift aftrekbaar van de belastingen zoals beschreven op de site http://www.pelgrimsvrienden.nl/hospitaleren.

 

 

Ondersteuning
De werkgroep Huiskamer heeft geen constante vertegenwoordiging in Santiago, maar maakt gebruik van de kennis en ervaring van de verantwoordelijken van de ACC-voluntarios (Acogida Cristiana en el Camino) in Santiago. Deze vrijwilligersorganisatie wordt gerund door het Pelgrimsbureau in Santiago en begeleidt de pelgrims om hun Compostela in ontvangst te nemen.

 

Het ACC hecht sterk aan integratie van de Nederlandse vrijwilligers met de andere nationaliteiten en op hun medewerking in het Pelgrimsbureau.

 

Het ACC levert een pakket met zes thema’s (ook in het Nederlands) ter voorbereiding van de vrijwilligers. De zes thema’s betreffen o.m. het verhaal van Sint Jacob, de geschiedenis, en verwelkoming en gastvrijheid.
Voor ACC thema’s klik hier.

 

Hieronder ziet u hoeveel mensen bij ons op bezoek kwamen in de afgelopen zeven jaar.

 

In 2013 hebben 1.508 pelgrims de Huiskamer bezocht.

In 2014 hebben 2.398 pelgrims de Huiskamer bezocht.

In 2015 hebben 2.506 pelgrims de Huiskamer bezocht.

In 2016 hebben 1.964 pelgrims de Huiskamer bezocht.

In 2017 hebben 2.180 pelgrims de Huiskamer bezocht.

In 2018 hebben 2.345 pelgrims de Huiskamer bezocht.

In 2019 hebben 2.562 pelgrims de Huiskamer bezocht.

 

 

Leden Werkgroep:
  Joke Tolsma (secretariaat)

  Annemie van Uden (lid)

  Marijke Pouw (lid)

  Monique Walrave (bestuurslid NGSJ)

  Chris Strijbos (voorzitter, planner)

 

Adres Huiskamer

Rúa Carretas 33 (in het Pelgrimsbureau)

   Vanwege de Corona crisis, is de huiskamer in 

   2020 gesloten

huiskamervandelagelanden@gmail.com

 

Contact:

Wilt u contact opnemen met de Werkgroep Huiskamer, Klik dan op deze link.
Wilt u een bericht sturen naar de vrijwilligers in de Huiskamer in Santiago: Klik hier.

Verslagen:

Kort filmpje introductiedag 19 maart 2016 
Verslag introductiedag 14 maart 2015

 

Libro d'Oro:

Libro d'Oro 2019

Libro d'Oro 2018

Libro d'Oro 2017

 


Redacteur: Carla Moring
Terug naar het Genootschap