Het Genootschap van Sint Jacob

Social Share

Het Genootschap van Sint Jacob is opgericht op 25 juli 1986, de naamdag van Sint Jacob en wil de belangstelling voor de pelgrimstocht, in heden en verleden, vergroten en verdiepen.

Het Genootschap wil dit onder meer bereiken door:

  • het op weg helpen van wandelaars, fietsers en anderen die naar Santiago de Compostela willen gaan;
  • het uitwisselen van ervaringen tussen de leden onderling;
  • het onderhouden van contacten met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland;
  • het bestuderen van historische, godsdienstige en culturele verschijnselen van de Jacobusverering;
  • het stimuleren van vrijwilligerswerk als ‘hospitalero voluntario’ in een pelgrimsherberg.

Iedere belangstellende – ongeacht politieke, godsdienstige of ideële voorkeur – die zich in de doelstelling van deze vereniging kan vinden, kan lid worden van het Genootschap.

 

Het Genootschap heeft een landelijk bestuur, werkgroepen, projectgroepen, activiteiten, een ledenservice en drie centra voor ledeninformatie. Nederland is door het Genootschap verdeeld in 16 Regio's en elke regio heeft een eigen regiobestuur.

 

Het landelijk bestuur werkt vanuit de doelstelling (statuten, huishoudelijk reglement) en het beleidsplan. Zij geeft vorm aan de organisatie en inhoud van Het Genootschap.

Een groot aantal vrijwilligers is als kaderlid betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden voor leden en belangstellenden.

 

Twee keer per jaar wordt er een landelijke bijeenkomst georganiseerd.
De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden in de regel op de derde zaterdag van maart. De najaarsbijeenkomst in principe op de eerste zaterdag van november. Indien gewenst kan van dit stramien worden afgeweken. Klik hier voor meer informatie.
De bijeenkomsten worden wisselend door een regio georganiseerd.
Tijdens de landelijke bijeenkomst wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Naast beleid, financiële zaken en verantwoording kunnen er door de leden ook vragen gesteld worden en vindt er interactie tussen de leden en het bestuur plaats. De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen het Genootschap en benoemt o.m. de voorzitter en bestuursleden.

 

Tijdens de landelijke bijeenkomsten is er een informatiemarkt, wordt voorlichting gegeven voor wandelaars en fietsers en er worden door sprekers inleidingen gehouden over een diversiteit aan onderwerpen die te maken hebben met het pelgrimeren naar Jacobus.
Ontmoeting van Pelgrims staat centraal tijdens de landelijke bijeenkomsten en komt tot uiting in de pauzes of tijdens het café St. Jacques aan het einde van de bijeenkomst. De laatste jaren ontmoeten er zo'n 800 pelgrims elkaar tijdens landelijke bijeenkomsten.

 

De Regio's organiseren voor hun leden regelmatig bijeenkomsten of activiteiten, zoals; wandelingen, bijeenkomsten voor pelgrims die op weggaan, of na hun terugkomst, zij nodigen gastsprekers uit tijdens regionale bijeenkomsten en geven voorlichting aan vertrekkende pelgrims.

 

Binnen het Genootschap zijn een aantal werkgroepen en projectgroepen actief.