Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Genootschapsvergaderingen: informatie


Het Genootschap van Sint Jacob

Het Genootschap van Sint Jacob is opgericht op 25 juli 1986, de naamdag van Sint Jacob en wil de belangstelling voor de pelgrimstocht, in heden en verleden, vergroten en verdiepen.

Het Genootschap wil dit onder meer bereiken door:

  • het op weg helpen van wandelaars, fietsers en anderen die naar Santiago de Compostela willen gaan;
  • het uitwisselen van ervaringen tussen de leden onderling;
  • het onderhouden van contacten met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland;
  • het bestuderen van historische, godsdienstige en culturele verschijnselen van de Jacobusverering;
  • het stimuleren van vrijwilligerswerk als ‘hospitalero voluntario’ in een pelgrimsherberg.

Lidmaatschap

Bedragen Lidmaatschap

Voor 2020* zijn de volgende bedragen vastgesteld in de algemene ledenvergadering:

  • contributie gewoon lid:       € 24,00
  • contributie inwonend lid:    € 15,00 (een inwonend lidmaatschap kan alleen worden aangegaan als er een gewoon lid op hetzelfde adres is aangemeld.)

* In de ledenvergadering van 9 november 2019 is vastgesteld dat de contributie voor 2020 onveranderd blijft.

 

IEDER NIEUW LID ONTVANGT EEN PELGRIMSPAS IN HET WELKOMSTPAKKET.

 


Het Genootschap levert

documenten en informatie die de tocht vergemakkelijken.


Statuten, huishoudelijk reglement, etc...


Geschiedenis van het Genootschap


Wie naar Santiago loopt of fietst

ervaart vrijwel zeker meer dan de genoegens van een gewone wandel- of fietstocht.  


Social Share