Regio Zuidoost Brabant

Social Share

De regio Zuidoost-Brabant is met ongeveer 650 actieve leden één van de kleinere regio’s van het Nederlandse Genootschap van Sint Jacob, maar zeker niet de minst actieve.

 

De regio Zuidoost-Brabant strekt zich uit van Best tot Budel en van Eersel tot de Rips, met als geografische hart de steden Eindoven en Helmond. In de afgelopen decennia heeft de regio zich ontwikkeld tot een Europese hightech regio, met als zwaartepunten de Hightech Campus, de Technische Universiteit in Eindhoven en de hoofdvestiging van ASML in Veldhoven.

 

Landschappelijk wordt de regio gekenmerkt door de schrale gronden van Kempen en Peel, met hoge zandgronden en lage broeklanden, gelegen in het afwaterings- en stroomgebied van de Dommel. De streek is pas laat tot ontwikkeling gekomen en is dan ook arm aan historische gebouwen en monumenten. Door de regio voert de Jacobsweg Amstelredam, die in Vessem naar het zuiden aftakt om in België aan te sluiten op de Via Monastica naar Frankrijk, en verder naar het oosten loopt om in Thorn aan te sluiten op de Jacobsweg Nieumehgen naar het zuiden door Limburg.

 

 

In Vessem heeft zich in de voorbije decennia, met de inrichting van de Jacobushoeve en de ontwikkeling van de pelgrimshoeve Kafarnaüm, een pelgrimscultuur ontwikkeld waar de regio trots op is. De pelgrimshoeve is een veel gebruikte pleisterplaats voor pelgrims op hun weg naar het zuiden en biedt ook ruimte voor bijeenkomsten van allerlei aard. Bij alle activiteiten staan de pelgrim en het pelgrimeren echter centraal. Informatie over de activiteiten in de pelgrimshoeve en de Jacobushoeve is beschikbaar via de links www.pelgrimshoevekafarnaum.nl  en www.jacobushoeve.nl.

 

 

De regiocommissie Zuidoost-Brabant bestaat uit vijf leden die, samen met vrijwilligers, twee maal per jaar een regio bijeenkomst organiseren rond een aansprekend thema op een telkens wisselende locatie binnen de regio.

 

 

De regio bijeenkomsten worden als regel uitstekend bezocht en verlopen in een gemoedelijke, typisch Brabantse, sfeer. Daarnaast worden er door de commissie sinds een aantal jaren in de pelgrimshoeve Kafarnaüm zogenaamde “verhalendagen” georganiseerd. Tijdens een verhalendag delen leden van de regio in een gemoedelijk huiskamer setting hun pelgrimsbelevenissen en -ervaringen met medeleden. Het aantal deelnemers is beperkt tot wat de huiskamer kan herbergen. De huiskamersfeer leidt vaak tot open uitwisseling van ervaringen en wordt door de deelnemers zeer gewaardeerd. Tenslotte organiseert de regio, samen met vrijwilligers van de Jacobushoeve en de pelgrimshoeve  Kafarnaüm, elk jaar op de naamdag van St. Jacob in de omgeving van Vessem de Jacobuswandeling.

 

De regio bijeenkomsten, de verhalendagen en de Jacobuswandeling worden tijdig aangekondigd op de regiowebsite, waarop ook de verslagen van deze bijeenkomsten worden geplaatst.

De regiocommissie is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over het Genootschap, over pelgrimeren naar Santiago de Compostella en voor het doorgeleiden van verzoeken naar de leden van de regio.

 

Vragen kunnen aan de commissie gesteld worden via de contactlink op de regiowebsite.

 

Contactpersonen:

  • Johannes Bellemakers - voorzitter
  • Ger Beijers - secretaris
  • Marjet Osse - penningmeester
  • Berry Blommaert - lid
  • Noortje Wilting - lid
 
Contact:
 
 
 
Activiteiten:
 
Verslagen:
 

Nieuwsbrief:

  • Deze regio verstuurt geen nieuwsbrieven

 

Redacteur: Rinse Janse
 

Terug naar het Genootschap