Bibliotheek

Social Share


Het ontstaan van de Bibliotheek NGSJ

Het bestuur van het Genootschap heeft al vroeg het belang ingezien van een eigen bibliotheekvoorziening voor onze organisatie. In de beginjaren werd de collectie beheerd door de Openbare Bibliotheek van Maastricht. Later kwam de bibliotheek in eigen beheer als onderdeel van het informatiecentrum in Utrecht. Na een groot aantal jaren van aankopen en schenkingen kunnen we nu constateren dat onze bibliotheek een unieke plek is geworden in Nederland, waar u alles kunt aantreffen over pelgrimeren.
 

Doelstelling 
De bibliotheek van het Genootschap wil achtergrondinformatie bieden voor wie verdieping zoekt op historisch, kunsthistorisch, literair en spiritueel gebied in relatie tot de pelgrimage naar Santiago de Compostela en de apostel Jacobus de Meerdere. Daarnaast wordt informatie over pelgrimeren geboden, evenals de mogelijkheid kennis te nemen van belevenissen en ervaringen van andere pelgrims en pelgrimswegen.

Dit doet zij door het ter beschikking stellen van boeken, documentatie en tijdschriften, die door aankoop of schenking verkregen worden. Naast Nederlandstalige publicaties beschikt de bibliotheek ook over materialen in vrijwel alle Europese talen. De bibliotheek kent een indeling in een twaalftal rubrieken. Met behulp van deze rubrieken wordt de collectie geordend in catalogus en boekenkasten. Deze rubrieken worden gepresenteerd op het zoekscherm van de bibliotheek/mediatheek.

 

Aankoopbeleid 
Aankopen vinden plaats op grond van besprekingen in Jacobsstaf, Ultreia, De Pelgrim en Hola. Daarnaast vindt verwerving plaats doordat leden van ons Genootschap hun publicaties beschikbaar stellen aan de bibliotheek. Ook worden regelmatig schenkingen ontvangen. Ook andere werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de redactie van de Jacobsstaf en de werkgroep Geschiedenis en Cultuur kunnen verzoeken doen tot aankoop.

Bibliotheekgroep:


    Joop van Gool
    Peter Koster

    Maaike van Asch
    Lidwien Meijer

    Piet Beisterveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking met andere bibliotheken 
Onze bibliotheek onderhoudt contacten met de bibliotheek van het Vlaams Genootschap en het Instituto Cervantes.

Voor universitaire scripties over de Camino, Jacobus en Santiago de Compostela verwijzen we naar:

http://scripties.ned.ub.rug.nl/search.php

 

Om een beeld te krijgen van de inhoud van de bibliotheek geven we graag een voorbeeld van enkele rubrieken die we hanteren:

Diversen 
Hier treft u boeken aan die gezien hun inhoud niet te plaatsen zijn bij de andere rubrieken. Bijvoorbeeld een stadsgids over Santiago de Compostela, stripverhalen die gaan over de camino en postzegels over dit thema. Ook archiefmappen met krantenartikelen e.d. kunt u hier vinden.

 

Verslagen 
Vanaf de tachtiger jaren toen het pelgrimeren gemeengoed werd zijn door onze leden de verslagen van hun pelgrimages aan de bibliotheek geschonken. In het begin waren dit eenvoudige gestencilde uitgaven. Nu ziet u steeds meer prachtige grafische producten en ook in de vorm van PDF bestanden. Er zijn drie subrubrieken, namelijk die van fietsers, wandelaars en overig. Zoekt u weblogs ga dan via de homepage naar 'de weg gegaan'.

 

Routegidsen 
Deze deelcollectie staat apart van de andere bibliotheekmaterialen op de plaats waar het informatiecentrum gevestigd is. De verantwoordelijkheid voor de aankoop van nieuwe routegidsen behoort tot de ledenservice van ons Genootschap. Oude exemplaren gaan naar de bibliotheekcollectie uitsluitend wanneer het Nederlandse uitgaves zijn.

 

Tijdschriften

De Bibliotheek bewaart uitsluitend "de Jacobstaf"en "de Pelgrim". Wilt u tijdschriften raadplegen van andere organisaties dan kunt u gebruik maken van de links naar de onderstaande tijdschriften:

 

Geinteresseerd? Suggesties? Meedoen?  Neem contact op!