Werkgroep Hospitaleren

Social Share

01WHO-Home02WHO-Doel03WHO-Werk04WHO-Ervaring05WHO-Meld06WHO-Enquete

Sinds 2012 heeft het NGSJ een Werkgroep Hospitaleren. Deze Werkgroep geeft informatie aan potentiële vrijwilligers die graag in een kleinschalige herberg langs de camino willen hospitaleren. Naast de Werkgroep Hospitaleren kent het NGSJ ook de Werkgroep Roncesvalles die bemiddelt bij de inzet van hospitalero's in de refugio van Roncesvalles.

 

Wat is veelal de motivatie om te gaan hospitaleren?
In het algemeen: iets doorgeven of iets teruggeven voor de hartelijkheid en gastvrijheid, die je zelf hebt ervaren op weg naar Santiago de Compostela. Dat is een zeer belangrijk motief van onze 'vrijwilligers' om enige weken per jaar als 'hospitalero voluntario' in een pelgrimsherberg aan de 'Camino' te gaan werken.

 

Voor wie?
Voor iedereen, die lid is van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de 'tocht' naar Santiago de Compostela heeft gemaakt, is informatie verzameld over mogelijke herbergen om te gaan hospitalen langs de camino. Bekijk de presentatie 'hospitaleren in een notendop' en lees verder op Werken als hospitalero.

Om praktische redenen hospitaleer je niet korter dan één week en niet langer dan drie weken. Je hospitaleert in de kleinschalige herbergen meestal in groepjes van twee tot vier personen. In die groepjes moet er zeker één hospitalero/a bijzitten, die redelijk de taal spreekt van het land waar de herberg zich bevindt (Frans,Spaans of Duits). Omdat het merendeel van de pelgrims niet Nederlandssprekend is, moet je als hospitalero/a wel enige praktische ervaring hebben met het spreken en verstaan van één of meerdere vreemde talen.

 

Taken van de hospitalero/a

  • Gastvrij ontvangen van pelgrims op weg naar Santiago de Compostela, die aankloppen bij de pelgrimsherberg.
  • Inschrijven van de pelgrim, een bed toewijzen en helpen bij mogelijke problemen.
  • Schoonhouden van de pelgrimsherberg en soms ook het verzorgen van een warme maaltijd en ontbijt.

Persoonlijke vaardigheden van de hospitalero/a:

  • Uitstralen van hartelijkheid en gastvrijheid.
  • Kunnen inspelen op onverwachte situaties.
  • Het hebben van praktisch inzicht.
  • Regels durven stellen.

Het werk als hospitalero/a is niet gemakkelijk. Het is vaak hard werken en zeker geen vakantie, maar het is interessant en dankbaar werk. De contacten met de pelgrims zijn altijd weer boeiend.

Bedenk echter wel, hospitalero/a ben je 24 uur per dag, zeven dagen per week.

 

Meer weten over de doelstelling en taken van de werkgroep?       Lees verder

 

Leden Werkgroep:
 

Wim Nabuurs (Voorzitter)
 

Minke Joosse (secretaris)

 

Lies Straub

 

Carla Gigengack
 
 

Herman J.R. Velvis (webredacteur)
 

Coördinatie uit bestuur NGSJ:

Lidwien Meijer


Jaarverslag
2019
 

Activiteiten
Cursus hospitaleren 2020.
 

 

Geïnteresseerd? Suggesties? Meedoen?

De werkgroep wil zijn werk niet alleen doen binnen studeerkamersferen. We zijn er uitdrukkelijk ook voor de regio’s en collega werkgroepen. Neem daarom voor vragen en suggesties contact met ons op via dit contactformulier.

 

Kosten vervoer en verblijf en fiscale aftrek

Huisvesting wordt je als hospitalero aangeboden door de herberg waar je werkt.

Vervoer, eten en drinken moet je als regel zelf betalen. Die kosten zijn tot op zekere hoogte als gift aftrekbaar van de belasting. Je moet dan wel al één procent van je inkomen besteed hebben aan giften in het algemeen. Graag verwijzen we naar de site www.pelgrimsvrienden.nl voor tips en aanpak van aftrek. Je vindt er hoe hoog de bedragen zijn die je kunt opvoeren als je gewerkt hebt in bepaalde herbergen.

P.S. Wij verzoeken je onze secretaris per email vóór- en achteraf te laten weten waar en wanneer je wilt gaat werken en waar je feitelijk ook gewerkt hebt.  

 

 

Redacteur: Herman J.R. Velvis