Doelstelling en taken van de werkgroep hospitaleren

Social Share

01WHO-Home02WHO-Doel03WHO-Werk04WHO-Ervaring05WHO-Meld06WHO-Enquete

Doel van de werkgroep

De Werkgroep beoogt onder leiding van het NGSJ en binnen het door deze beschikbaar gestelde budget:

  • Leden van het NGSJ te helpen hun wens te realiseren om te hospitaleren in (vooralsnog kleinschalige) herbergen aan de Camino(s).
  • Te informeren over het hospitaleren in het algemeen
  • Kleinschalige herbergen desgevraagd te ondersteunen in hun bemensing (zoals bijvoorbeeld Refuge Nos Repos in Augy s/AuboisPelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem, Pilgerzentrum in Scheidegg etc.).
  • Te ondersteunen op basis van verzoeken gericht aan het NGSJ. Op die manier willen wij ook tegemoetkomen aan pelgrims, die het NGSJ vragen waar ze, behalve in Roncesvalles, ook kunnen hospitaleren.
  • Daar waar mogelijk Roncesvalles nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en waar mogelijk en gewenst mee samen te werken.

 

 

 

Realisatie
De werkgroep wil dat doel als volgt realiseren:

  • Gegevens verzamelen, voorlichting geven aan en eventueel voorbereidingscursussen organiseren voor de leden van het NGSJ.
  • Eigenaars (genootschappen, gemeenten, religieuze instanties, particulieren, koepelorganisaties etc.) van herbergen aan de Camino in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Duitsland informeren dat en hoe zij steun en bemiddeling kunnen aanvragen bij de Werkgroep ten behoeve van de bezetting van hun herberg(en).
  • Een goede relatie opbouwen en onderhouden met ervaren hospitalero's en eigenaars van herbergen aan de Camino met respect voor ieders mogelijkheden en wensen.
  • Informatie over herbergen, evaluaties van hospitalero's bij deze herbergen verzamelen en netwerkgegevens delen met andere werkgroepen van het NGSJ en deze presenteren tijdens activiteiten van het NGSJ.

     Meer weten over het werken als hospitalero?       Lees verder

Redacteur: Carla Möring