G&C Cursus

Social Share

01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome01GenCHome

Cursus 'Inleiding tot de geschiedenis, kunst en cultuur van de Camino Francés'

 

In deze cursus gaan wij in op vragen en thema’s rondom het ontstaan, de geschiedenis en de kunst en cultuur van de Camino Francés.  Wij besteden aandacht aan de belangrijkste kunststijlen langs de Camino én aan oude verhalen en legenden. De behandelde stof lichten we toe met beeldmateriaal. We staan uiteraard stil bij beeldbepalende kerken, kloosters, steden, dorpen en andere wetenswaardigheden langs de Camino.

 

De cursus omvat drie onderling samenhangende avonden met als titels:
 

- Cultuurhistorische achtergronden van de Camino Francés, feiten en verdichtsels

- Bouwstijlen langs de Camino

- Symbolen en legenden langs de wegen naar Santiago de Compostela

 

Als basisboek gebruiken we Madou, Mireille. Onderweg naar Santiago. Een camino van kunst, cultuur, legenden en verhalen. Waanders, Zwolle, 2010.

 

Er is een hand-out beschikbaar met een beknopte literatuurlijst, voor wie zich verder in de stof wil verdiepen. Uw inleiders zijn: Herman Holtmaat, Tieleke Huijbers en Nico van Heijningen.

 

Het initiatief voor het geven van de cursus moet van een regio komen. De werkgroep Geschiedenis en Cultuur zorgt voor de inleiders, de regio voor alle praktische zaken. Wanneer u belangstelling heeft voor een cursus in uw eigen regio kunt u uw regiocontactpersoon of regiobestuur op een idee brengen. Zij moeten dan contact opnemen met de werkgroep Geschiedenis en Cultuur (zie onder het hoofdje contact, of onderaan deze pagina).

 

Wanneer bekend wordt waar een cursus gegeven gaat worden komt daarvan een vermelding op deze site. Wanneer de cursus ook open staat voor deelnemers behorend tot andere regio's wordt dat op deze webpagina vermeld en dan wordt ook aangegeven waar u nadere details kunt krijgen en hoe u zich kunt aanmelden.

 

Cursus 2017

 

In2017 is in Utrecht (regionaal plus landelijk) deze cursus gegeven.

 

Cursus 2016

 

In het vroege voorjaar is de cursus gegeven in Galder voor de regio Breda-Tilburg.

 

Cursus 2015

 

In 2015 is de cursus in het voorjaar regionaal gegeven in Den Haag in samenwerking met de Regio Den Haag en in Oss. In het najaar is de cursus geweest in Rheden in samenwerking met de regio Arnhem-Nijmegen.

 

Cursus 2014

 

In 2014 is de cursus regionaal gegeven in Alkmaar, in samenwerking met de Regio Noord Holland Benoorden ‘t IJ en in Zwolle, in samenwerking met de Regio's Groningen-Drenthe, Friesland en
Oost Nederland

 

Cursus 2012 en 2013

 

In 2012 en 2013 is de cursus gegeven in Utrecht. In die periode heeft de cursus zijn huidige vorm gekregen met elementen uit de eerste lezingencycli.

De werkgroep Geschiedenis en Cultuur heeft een cursus ontwikkeld van drie avonden die een samenhangend beeld geeft van geschiedenis, kunst en cultuur langs de camino.

 

De cursus wordt in nauwe samenwerking met de regio's georganiseerd. De regio is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering.

 

Wanneer u belangstelling heeft voor een cursus in uw eigen regio: benader uw regiocontactpersoon en "zo kan het balletje gaan rollen".

 

Geïnteresseerd? Suggesties? Meedoen?

 

De werkgroep wil zijn werk niet alleen doen binnen studeerkamersferen. We zijn er uitdrukkelijk ook voor de regio’s en collega werkgroepen. Neem daarom voor vragen en suggesties contact met ons op!